reconstrueren

kennisbank_reconstrueren.jpg

Onder reconstrueren verstaan wij het terugbrengen van de bestaande deur of het bestaande kozijn naar de originele staat. Denk hierbij aan kleur, vorm en detailafwerking zoals kralen, sponningen en andere profileringen.